Czystość

Wykorzystywanie przepompowni

Przepompownie są przeznaczone do oczyszczania ścieków. W związku z tym stanowią one bardzo ważną część sieci wodnokanalizacyjnej.Wykorzystywane są do oczyszczania miejskiej sieci wodnokanalizacyjnej i pomagają w utrzymaniu w dobrym stanie miejskich oczyszczalni ścieków. Ze względu na to, że obecnie miasta są bardzo rozbudowane pod względem urbanistycznym tego rodzaju części składowe sieci wodnokanalizacyjnych jakimi są przepompownie stanowią już integralną część ...
Read More